Καλώδιο Κεραίας / Antenna G&BL male/female – white